دستگاه ازن زن

دستگاه ازن زن یکی از تجهیزات مورد استفاده در بسیاری از استخرها است. دستگاه ازن زن برای اضافه کردن گاز ازون (O3) به داخل آب استخر کاربرد دارد. از ازن در آب استخر جهت تصفیه و ضدعفونی کردن آب استفاده می شود. استفاده از دستگاه ازن زن احتیاج استخر شما به استفاده از سایر مواد شیمیایی مانند کلر را کاهش می دهد.

محصولات مرتبط

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!


مقالات مرتبط