شرایط و حریم خصوصی

شرکت نقراب متعهد است مشاهده کنندگان سایت را در جریان نحوه استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق وب سایت، وب سایت بهینه شده تلفن همراه و برنامه های کاربردی تلفن همراه (به طور کل «وب سایت») قرار دهد. با استفاده از وب سایت ما یا استفاده از خدمات ارائه شده یا محصولات از طریق وب سایت ما، شما با جمع آوری و استفاده از اطلاعات به شیوه ای که در این سیاست حفظ حریم خصوصی بیان شده است موافقت میکنید. در صورتی که با این سیاست موافق نیستید، لطفاً به ما اعلام نمایید.

روشهای محافظت از اطلاعات

شرکت نقراب از تلاشهای تجاری معقولی استفاده میکند تا اجازه ندهد افراد ثالث به اطلاعاتی که از طریق این وب سایت در دسترس شرکت نقراب قرار دارد دسترسی پیدا کنند، در آنها تغییر ایجاد کنند یا آنها را از بین ببرند. این تلاشها شامل نظارت بر عبور و مرور شبکه جهت تشخیص هرگونه مباردت غیرمجاز برای بارگذاری یا تغییر اطلاعات و تحت بعضی شرایط رمزگذاری اطلاعات حساس با استفاده از گواهینامه ایمنی لایه SSL یا سایر تکنولوژیهای مشابه میباشد. همچنین برای جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا فعالیتی که موجب مسئولیت یا خسارت قانونی شرکت نقراب شود، نظارت و کنترل انجام خواهد شد. به منظور فراهم آوردن خدمات برای تمامی بازدیدکنندگان، شرکت نقراب متعهد به حفظ امنیت وب سایت و تداوم تبعیت از قانون است.

لینکها

این وب سایت ممکن است لینکهایی به بخشهای دیگر، انجمنهای صنفی و سایر وب سایتها و مطالب مختلف فراهم کند. این لینکها صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فراهم میشوند. شرکت نقراب هیچگونه رایزنی، کالا یا خدماتی که از سوی اشخاص ثالث ارائه میشود را مورد تأیید قرار نمیدهد. مادامی که مطالب شخص ثالث حاوی اظهارات مربوط به واقعیت، پیشنهادات یا هرگونه تعبیر یا رایزنی باشد، شخص ثالث به تنهایی مسئولیت مندرجات وب سایت خود را بر عهده خواهد داشت و شرکت نقراب هیچگونه تعهدی نسبت به تأیید صحت، کامل بودن یا مناسب بودن آن برای هر نیت و کاربری را متقبل نخواهد شد. علاوه بر این، شرکت نقراب خط مشهای مربوط به حفظ حریم خصوصی وب سایتهای ذیربط را تأیید نکرده و مطالب آنها را میزبانی نکرده است یا اقداماتی که این اشخاص ثالث در ارتباط با حفظ حریم خصوصی بازدیدکنندگان انجام میدهند را تعیین نکرده است. بر همین اساس، شما باید سیاستهای حفظ حریم خصوصی وب سایتهایی که از طریق وب سایت شرکت نقراب قابل دسترسی هستند را به دقت بررسی کنید. شرکت نقراب تحت هیچ شرایطی مسئولیت مندرجات، سیاستها یا اعمال اشخاص ثالث را بر عهده نخواهد گرفت. شرکت نقراب شما را تشویق میکند قبل از قرار دادن اطلاعات شخصی خود در اختیار اشخاص ثالث سوال کرده و بسیار احتیاط کنید.